Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. hodina Plasty

15. 8. 2008

18.hodina Plasty

Základní složkou plastů jsou makromolekulární  látky. Výchozími surovinami  jsou ropa, zemní plyn a uhlí. Z nich se vyrábějí nízkomolekulární  látky -  monomery , které polyreakcemi  poskytují makromolekulární látky – polymery .

 

Základní pojmy :

Polymerační stupeň  -  je počet opakujících se základních jednotek v řetězci makromolekul

Lineární polymer  - monomer vázaný ve tvaru řetězce

Zesíťovaný polymer  -  řetězec monomerů uspořádaných více směry v prostoru.

Chemické reakce, kterými vznikají makromolekulární látky je nazývají polyreakce .

 

Rozeznáváme tyto druhy polyreakcí :

a)      Polykondenzace  ­- proces tvorby makromolekul ze dvou nebo více druhů malých molekul a zároveň se odštěpují jako vedlejší produkty jednoduché sloučeniny ( voda, amoniak),

b)      Polymerace  - vytváření makromolekul z jednoduchých stejných molekul na úkor dvojných vazeb,

c)      Polyadice  -  je rekce, do které vstupují molekuly různého typu , netvoří se však vedlejší produkt,

d)  Kopolymerace  - dva nebo tři druhy monomeru se spojují do jednoho řetězce

 

Rozdělení plastů podle chování za tepla :

a)      Termoplasty  - jsou látky, které působením tepla měknou, ale chemicky se přitom nemění,

b)      Reaktoplasty  - působením tepla se chemicky mění a tvrdnou .

c)     

 

Užitné vlastnosti plastů :

Malá hmotnost, snadná tvarovatelnost , mechanická pevnost, chemická odolnost, výborné izolační, tepelné i zvukové vlastnosti, estetické vzhled výrobků, odolnost vůči korozi, atmosférickým a biologickým vlivům.

Vlastnosti plastů se dají měnit kopolymerací ( mísením polymerů) a přísadami.

Hlavní přísady jsou : 

-   plniva ( např. zvětšují tepelnou vodivost, zmenšují tření, zvyšují

     pevnost)

-         barviva, změkčovadla ( dodávají měkkost, ohebnost)

-         stabilizátory ( zlepšují odolnost polymerů proti zvýšeným teplotám, oxidaci a povětrnostním vlivům)

-         nadouvadla ( při zpracování uvolňují plyny a vytvářejí pěnovou strukturu hmoty)

Tvarování plastů : 

Lisováním prášku za zvýšené teploty, litím do forem, stříkáním roztaveného plastu do chlazené formy, válcováním, tažením na folie, vytlačováním přes otvor, vyfukováním, třískovým obráběním, svařováním a lepením.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář