Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. hodina Druhy svařování a pájení

15. 8. 2008

12. hodina Druhy svařování a pájení

Odporové svařování

  Svar vzniká spolupůsobením tepla vznikajícího při průchodu proudu svařovanými materiály, které jsou součástí elektrického obvodu

 

 Bodové odporové svařování

  Svar se vytvoří ve styku svař. materiálů mezi plochami svařovacích elektrod. Svar má přibližně stejnou plochu jako konce elektrod. V průběhu procesu na vytvoření bodu působí tlaková síla na elektrodách. Svařovat je možné přímo a nepřímo s využ. vodivé podložky.

 

Švové odporové svařování

  Odporové svařování, při kterém působí nepřetržitě síla a svařovací proud prochází nepřetržitě nebo přerušovaně a tím se vytváří souvislý svar. Svařovaný materiál je buď mezi dvěma kotoučovýma elektrodami, nebo mezi kotoučovou elektrodou a elektrodovou podložkou. Kotouče přenáší tlakovou sílu a přivádí proud. V průběhu svařování se plynule otáčí a posouvají svařovaný materiál.

 

 Plamenové svařování

  Tavné svařování, při kterém se teplo potřebné ke svařování vytváří chemickou reakcí, spalováním hořlavého plynu v oxidační atmosféře.

-Plamenové svařování s kyslíkem

-Kyslíko-acetylenové svařování 

-Kyslíko-propanové svařování

-Tlakové svařování

-Ultrazvukové svařování

 

Třecí svařování

  Tlakové svařování, při kterém se jeden nebo oba díly vůči sobě relativně pohybují za současného přítlaku. Tím vzniká na styčné ploše teplo a stlačením po zastavení pohybu vzniká svar.

Svařování svazkem paprsků

Elektronové svařování

 

Elektronové svařování ve vakuu

  Tavné svařování při kterém se spoj vytváří tavením základního materiálu dopadem koncentrovaného paprsku elektronů ve vakuu, který vytváří teplo potřebné ke svaření.

 

Laserové svařování

  Svařování světelným paprskem, při kterém se teplo potřebné k tavení základního materiálu získává z koherentního monochromatického paprsku.

 

Ostatní způsoby svařování

Aluminotermické svařování

  Teplo potřebné ke svaření se získává z reakce kovových oxidů a jemného hliníkového prášku, který po zapálení vyvolá exotermickou reakci a vznikající roztavený kov slouží jako přídavný materiál. Předehřev se může ale nemusí použít.

Elektrostruskové svařovánÍ 

Pájení tvrdé, měkké a do úkosu –   Proces při kterém metalurgické spojení dvou materiálů vzniká prostřednictvím třetího materiálu - pájky, která má nižší bod tavení než spojované materiály.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář