Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. Vlivy působící na zboží

24. 3. 2007

29.Škodlivé vlivy působící na zboží

vlivy snižující užit. hodnotu zboží
Jsou to vlivy které, snižují užitnou hodnotu zboží. Jedná se o vlivy fyzikální, chemické, biologické i společenské.
a) Mechanické vlivy
V dopravě i při manipulaci ve skladech poškozují zboží tlaky, otřesy, nárazy. Proti těmto
vlivům se chráníme vhodnými obaly. (např. zajištění zboží proti pohybu na ložné ploše).
b) Fyzikální vlivy
Působí obvykle s vlivy klimatickými.
1. teplota - prodlužuje trvanlivost výrobku např. mrazírny
2. vlhkost - relativní vlhkost vzduchu, která vyjadřuje % nasycenosti vzduchu vodní párou při
zjištěné teplotě.
3. světlo - viditelné světlo - působí ztrátu barvy
- sluneční záření - proniká obalem
- ultrafialové záření - urychluje oxidační děje, rozklad tuků
c) Chemické vlivy - koroze - způsobuje vady vzhledové a funkční
- vzájemné ovlivňování zboží různého látkového složení ( pachy, jedovaté výpary).
d) Biologické vlivy - za 1. biologické změny - dýchání, klíčení, zrání, autolýza ( zrání sýru).
- za 2. vliv škůdců - působení mikroorganismů ( desinfekce)
- hubení hmyzu ( dezinsekce)
- hubení větších ( deratizace)
e) Společenské vlivy
Jedná se o morální opotřebení
2. ochrana zboží konzervací
Konzervace je ochrana potravin před nežádoucími vlivy organismů a enzymů, prodlužuje jejich trvanlivost.
a) konzervace potravin usmrcování mikrobů
Provádí se působením tepla ( čtyři metody):
1. pasterace - zahřívání do 100 stupňů celsia, touto metodou se zničí větší část mikroorganismů.
2. sterilizace - zahřívání nad 100 stupňů celsia, se zničí všechny mikroby
3. ultrapasterace - je kombinace pasterace a sterilizace

4. tyndelizace - je přerušovaná sterilizace

b) konzervace úpravou prostředí
Zde se vytvářejí nepříznivé podmínky pro rozvoj a život mikroorganismů.
1. snížení obsahu vody: a) sušení
b) zahušťování odpařování - výroba povidel, marmelády
c) proslazování ( kandované ovoce) - solení
2. snížení teploty: a) chlazení - uchovávání potravin při teplotě 0 až 5 stupňů celsia
b) zmrazování - mrazení šokem ( - 40 stupňů celsia)
c) konzervace zvýšení kyselosti
Většina škodlivých mikroorganismů se nemůže při zvýšení kyselosti rozmnožovat.
a) nakládání do octa
b) mléčné kvašení
c) marinace ( kombinace octa a soli) - zavináč
d) konzervace potravin pomocí konzervačních prostředků
Nevede vždy k usmrcováno mikrobů.
Prostředky: kys. mravenčí, kys. benzenová
druhy potravin: ovocné sirupy, marmelády, rajčatový protlak
e) konzervace potravin přídavkem ethanolu nakládání do lihu „ BOULE“
3. Obaly
Funkce obalů: a) ochranná
b) informační + propagační ( Cola - Cola, Fanta)
c) manipulační ( kontejnery, palety)
Druhy obalů:a) přepravní ( snadná manipulace, mechanická pevnost)
b) skupinová ( vytvářejí menší manipulační celky)
c) spotřebitelské ( obal slouží společně se zbožím)
Obalové materiály: 1. Papírové obaly - nejrozšířenější hlavně USA, cenově dostupné, hygienicky
prodyšné, rozkladem neničí přírodu.
2. Plasty - oblíbený materiál, vyrábí se z ropy, pružnost, neprodyšnost,
snadné tvarování, závažné problémy s likvidací
3. Kovové obaly - vynikající pevnost, paleta, sudy
4. Sklo - chemická netečnost, průhlednost, používá se na chemikálie a léky
5. Dřevo - nízká hmotnost, bedny, cenově dostupné
6. Textilní - dobrá prodyšnost, požívají se na zemědělské produkty, kávu, kakao.

4. Přeprava a manipulace
Tyto činnosti představují všechny operace a úkony k přemístění zboží. Podle povahy zboží, jeho balení a míst k určení se volí dopravní prostředek, dopravní trasa ...atd.
automobilová - je drahá ale rychlejší, je vhodná pro kratší vzdálenosti.
letecká - je určena pro rychlou a šetrnou dopravu drahých kusových zásilek.
vodní - hlavně pro nerostné suroviny a zemědělské produkty.
potrubní - nevýhodnější pro kapaliny a plyny
železniční - největší objemy.
Podmínky pro přepravu určují přepravní řády. Během přepravy až po vydání odběrateli ručí za zásilku dopravce.
Kusové zboží se nejlépe přepravuje na plošinových, ohradových nebo skříňových paletách.
Jednotlivé stroje, bedny a kontejnery jsou upraveny k manipulaci jeřábem nebo hydraulickým
ramenovým nakladačem. Kusové zásilky se opatřují pro šetrnou manipulaci a skladování
nápisy a značkami.
Sypký volně ložený materiál se vyhrnuje z dopravních prostředků šnekovým nebo korečkovým
vykladačem na dopravní pás. Jednoznačné výhody v rychlosti přepravy a manipulace mají
kontejnery. Přepravují se v nich kusové i volně ložené až k odběrateli. Jsou pro ně konstruovány
automobilové návěsy, vagóny a kontejnerové lodě.
5. Skladování zboží
Skladování vyplývá z nerovnoměrnosti výroby, oběhu a spotřeby.
Otevřené sklady stačí pro zboží. Jehož jakost se vlivem povětrnosti nemění. Jde o rudy, písek,
stavební kámen, betonové prefabrikáty.
Polootevřené sklady se budují pro výrobky, které nesnášejí změny vlhkosti vzduchu a přímé
vodní srážky, ale změny teploty jim nevadí. Jsou to cement. Chemická hnojiva, hutní materiál a
stroje.
Uzavřené sklady chrání zboží , před vodními srážkami, vlhkostí a teplotou. Je to většina
zemědělských a průmyslových výrobků. K udržení stálé teploty a relativní vlhkosti vzduchu se
klimatizují.
Speciální sklady jsou přizpůsobeny k uchování jednoho druhu výrobku. Patří sem obilná sila,
nádrže na pohone hmoty, sklady na ovoce a mrazírny.

29. Vlivy snižující jakost zboží 

od výrobce ke spotřebiteli dochází ke značným ztrátám na užitné hodnotě.

mechanické vlivy - dochází k nim zejména při neodborné manipulaci (tlaky, nárazy, otřesy) Způsobuje je chvění dopravních prostředků při převozu. Těmto poškozením předcházíme: pevnými obaly, vhodným dopravním prostředkem, zajištění zboží proti pohybu na ložné ploše.

teplota - regulace tepla prodlužuje uchovatelnost zboží např.: v mrazírnách. Vyšší teplota urychluje oxidační děje. Nižší teplota vede k popraskání obalů a mrznutí výrobků.

vlhkost - dva pohledu, a)množství vody ve zboží; b) obsah vodní páry ve vzduchu. Pro přepravní a skladovací podmínky předepisují normy relativní vlhkost vzduchu - vyjadřuje se v procentech nasycenosti vzduchu vodní párou při zjištěné teplotě. S rostoucí teplotou roste schopnost vzduchu pohlcovat páru a relativní vlhkost klesá. Orosení strojírenských výrobků je většinou znehodnocuje. Vysoká relativní vlhkost způsobuje pomalejší vysychání ovoce a zeleniny.

světlo - spíše infračervené a ultrafialové záření, které proniká obalem např. znehodnocuje fotografický materiál a působí ztrátu barev. Urychluje oxidační účinky např.: žluknutí tuků, ztrátu vitamínů, stárnutí plastů a pryže. Proti těmto vlivům mimo obalu se používají žluté-oranžové nebo modré filtry do oken a svítidel.

chemické vlivy - buď se může vzájemným působením do potravin uvolnit jedovaté látky z obalu např.: cín z plechovek, změkčovadla z plastů a další jedovaté sloučeniny z nátěrových hmot, ale i naopak kdy agresivní obsah může porušit obal a tak způsobit další škody. Látky které je zakázáno společně skladovat je uvedené v normách. Zásadním chemických projevem je koroze (železa, mědi, hliníku, zinku, kadmia, olova, atd.) předcházíme jim ochrannými nátěry nebo vrstvou stálých kovů (chrómu a niklu)

biologické - těmto vlivům podléhají organické materiály. Enzymatické pochody vyvolávají dýchání, klíčení a zrání semen a hlíz a plodů. V některých neživých tkaninách probíhá rozklad (autolýsa), toho se využívá např. při zrání sýrů.

klimatické - vzájemné působení teploty, vlhkosti, slunečního záření, slané vody, prašnosti a ostatních nečistot v ovzduší násobí nežádoucí poškození zboží.

společenské - morální opotřebení zboží se projevuje zastaráním jeho technické úrovně vlivem pokroku.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář