Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Plasty, sklo a keramika

24. 3. 2007

Plasty

                Základní složkou plastů jsou makromolekulární  látky. Výchozími surovinami  jsou ropa, zemní plyn a uhlí. Z nich se vyrábějí nízkomolekulární  látky -  monomery , které polyreakcemi  poskytují makromolekulární látky – polymery .

Základní pojmy :

Polymerační stupeň  -  je počet opakujících se základních jednotek v řetězci makromolekul

Lineární polymer  - monomer vázaný ve tvaru řetězce

Zesíťovaný polymer  -  řetězec monomerů uspořádaných více směry v prostoru.

Chemické reakce, kterými vznikají makromolekulární látky je nazývají polyreakce . Rozeznáváme tyto druhy polyreakcí :

a)        Polykondenzace  ­- proces tvorby makromolekul ze dvou nebo více druhů malých molekul a zároveň se odštěpují jako vedlejší produkty jednoduché sloučeniny ( voda, amoniak),

b)        Polymerace  - vytváření makromolekul z jednoduchých stejných molekul na úkor dvojných vazeb,

c)        Polyadice  -  je rekce, do které vstupují molekuly různého typu , netvoří se však vedlejší produkt,

d)  Kopolymerace  - dva nebo tři druhy monomeru se spojují do jednoho

     řetězce.

Rozdělení plastů podle chování za tepla :

a)        Termoplasty  - jsou látky, které působením tepla měknou, ale chemicky se přitom nemění,

b)        Reaktoplasty  - působením tepla se chemicky mění a tvrdnou .

Užitné vlastnosti plastů :

Malá hmotnost, snadná tvarovatelnost , mechanická pevnost, chemická odolnost, výborné izolační, tepelné i zvukové vlastnosti, estetické vzhled výrobků, odolnost vůči korozi, atmosférickým a biologickým vlivům.

Vlastnosti plastů se dají měnit kopolymerací ( mísením polymerů) a přísadami.

 Hlavní přísady jsou : 

-   plniva ( např. zvětšují tepelnou vodivost, zmenšují tření, zvyšují

     pevnost)

-          barviva, změkčovadla ( dodávají měkkost, ohebnost)

-          stabilizátory ( zlepšují odolnost polymerů proti zvýšeným teplotám, oxidaci a povětrnostním vlivům)

-          nadouvadla ( při zpracování uvolňují plyny a vytvářejí pěnovou strukturu hmoty)

Tvarování plastů : 

Lisováním prášku za zvýšené teploty, litím do forem, stříkáním roztaveného plastu do chlazené formy, válcováním, tažením na folie, vytlačováním přes otvor, vyfukováním, třískovým obráběním, svařováním a lepením.

 

Sklo

A) Podstata a typy skla

   Sklo je tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém.

   Druhy technických skel :

   a) jednosložkové - křemenné sklo - z roztaveného  SiO2  (sklotvorný činitel) - vysoká tavící teplota,

   b) dvousložkové - vodní sklo - sklotvorný činitel + tavivo (soda, potaš) - klesá výrazně tavící teplota,

   c) třísložkové  -  sklotvorný činitel + tavivo + stabilizátor ( oxidy vápenatý, olovnatý, hořečnatý)

Typy třísložkových skel :

                  - sodno - vápenaté ( francouzské)

                  - draselno - vápenaté ( český křišťál)

                  - draselno - olovnaté ( anglické)

                  - boro - křemičité ( varné, laboratorní)

                  - horninové ( např. pivní sklo)

B) Sklářské suroviny

   1) základní                            

      a) kyselé (sklotvorné)

        - sklářský písek              

        - oxid boritý                         

      b) zásadité ( taviva a stabilizátory)         

        - kalcinovaná soda

        - vápenec

        - oxid olovnatý

      c) několikasložkové

        - horniny vyvřelé

        - sklenění střepy      

   2) pomocné

      - čeřiva (pročišťují sklovinu)

      - odbarvující látky

      - zakalující látky

      - barvící látky 

  C) Výroba a zpracování skloviny

    Směs upravených a navážených surovin (sklářský kmen) se dopravuje do pece (15OO C), kde se roztaví.

    Druhy pecí : a) pánvové - malé množství skla

                     b) vanové - až 200 tun skloviny

    Po vychladnutí na 12OO C se zpracovává na :

    a) duté sklo (lahve, sklenice atd.)

    b) ploché sklo, které se vyrábí :

    - tažením    

    - litím

    - válcováním

    - plavením

    - vrstvením (bezpečnostní)  

 

  D) Zušlechťování skla

     - broušením

     - obrušováním

     - rytím

     - leptáním 

     - lazurováním

     - malováním

     - zlacením

  E) Sortiment skleněného zboží

     - užitkové sklo  - stolní sklo  - varné sklo  - obalové sklo  - krystalerie

     - osvětlovací sklo  - ozdobné sklo  - jablonecké zboží  - technické sklo

     - stavební sklo

  F) Vady skla

      - neprotavené kaménky písku  - šmouhy  - bublinky  - trhlinky, rýhy, vrásky

     - vyštípnutý okraj  - vadný brus  - poleptání  - ztráta lesku

     - vylučování jedovatých těžkých kovů

 

Keramika

A) Podstata a rozdělení keramiky

  Hlinitokřemičité jíly vytvářejí s vodou tvárlivou směs, která se po vypálení v peci mění ve stálou, vodě odolnou hmotu - keramický střep.

  Střepové hmoty se rozdělují na :

  a) jemnou keramiku

  b) hrubou keramiku

  c) žáruvzdorné zboží

  Podle nasáklivosti střepu rozdělujeme keramiku na :

  a) pórovitou (průlinčitou) - nasáklivost nad 5%

  b) slinutou (hutnou) - nasáklivost pod 5%

  B) Keramické suroviny a jejich úprava

     1) Základními keramickými surovinami jsou :

        a) tvárlivé hlíny a jíly:

          - kaolín  - hrnčířské hlíny  - cihlářské hlíny  - kameninové jíly 

          - žáruvzdorné suroviny

        b) ostřiva ( křemen, šamot ) - zabraňují smršťování a praskání výrobků

        c) taviva ( živec, vápenec ) - usnadňují tavení

     

     2) Vedlejší keramické suroviny:

        a) glazury

        b) barvící látky

  C) Vytváření, vypalován a zdobení keramiky

     1) Vytváření keramiky:

        a) volnou rukou 

        b) vytáčením na hrnčířském kruhu

        c) na hrnčířských automatech ( květináče, vázičky)

        d) na výtlačných lisech (cihly, střešní tašky apod.)

        e) lisováním ( obkládačky, dlaždice )

        f) litím ( konvice, sošky, zdravotnická keramika)

     2) Vypalování

        Před vypalováním se suší v tunelových sušárnách, aby se výrobky zbavily nadbytečné vody (až 35%). Hlavní vypalování probíhá v plynových nebo elektrických tunelových pecích.

     3) Zdobení keramiky

        a) glazování    

        b) potahování

        c) malba

    D) Sortiment keramických výrobků

     1) porcelán - nejušlechtilejší keramický materiál

                 a) rozdělení podle vypalování :

                   - tvrdý (evropský)

                   - měkký (čínský)

                 b) rozdělní podle použití

                    - ozdobný 

                    - užitkový

                    - technický

     2) kamenina - slinutý, nepropustný střep

                  a) jemná keramika ( umyvadla, klozety )

                  b) obyčejná keramika

                    - stavební  

- hospodářská  

- chemická

     3) pórovina ( levnější nádobí a obkládačky )

     4) hrnčířské zboží 

        - obyčejné (květináče)  - varné (hrnce, pekáčky)   - lidová keramika

      5) cihlářské zboží

        - cihly     - střešní taškové krytiny

     6) žáruvzdorná keramika

        -  šamotové výrobky  - dinasové zboží   - magnezitové zboží

        -  korundové zboží   - silikarbidové výrobky  - cermety

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2018 >>