Jdi na obsah Jdi na menu
 


09.Kovové zboží, válcovaný materiál

5. 5. 2008

Hutní výrobky

Kovy

Kovy: jsou kujné, tažné, dobře vedou teplo a elektřinu, využívá se i jejich kovového lesku

 

kovová vazba (mřížka), kovová mřížka se skládá z jednotlivých vrstev, které se po sobě můžou dobře pohybovat, což způsobuje kujnost, tažnost. V této mřížce se neuspořádaně pohybují valenční elektrony, tzv. elektronový plyn. Tyto volné elektrony po zapojení do obvodu pod napětím usměrní svůj pohyb.

 

Dělení kovů:

 

   ŽELEZNÉ – Fe, Mn, Cr

 

   NEŽELEZNÉ – lehké Al, / těžké Pb (hustota nad 5000kg/m3)

   DRAHÉ – Ag, Au, Pt

   VZÁCNÉ – Lantanoid a Aktionid

 

Výroba surového železa: železná ruda + struskotvorné přísady + vysokopecní koks

Ve vysoké peci probíhají dva typy reakce přímá (FeO+C =)Fe+CO)/  nepřímá

Struskotvorné přísady slouží k odstranění nežádoucích složek z hlušiny. Struska vyplave na povrch má dva významy, chrání vyredukované železe před zpětnou oxidací a odstraňuje hlušinu.

 

Surové železo: základem pro litinu (dosažení optimálních vlastností sléváním různých kovů různých vlastností) a ocel (zušlechtěné surové železo, snížení C pod 2%, legování prvků, které jsou nositeli požadovaných vlastností)

 

Jakost oceli

Souvisí s náročností zušlechtění, ocel se dělí do jednotlivých tříd

10 Neušlechtilé oceli

11 Konstrukční oceli (výztuže do betonů, plechy, ingoty (I, L, T)

12 Ušlechtilé konstrukční oceli

13

14 Valivá ložiska

15

16 Lopatky u turbín

17 Antikoro

18 Slinuté karbidy (není ocel)

19 Rychlořezné oceli

 

čím méně uhlíku tím vyšší je kvalita (TVRDOST A KŘEHKOST)

 

Mezi těžké neželezné kovy patří Měď, Nikl, Olovo, Cín, Zinek, Kadmium

 

 

 

 

 

Produkty vysoké pece

 

 Hlavním produktem vysoké pece je surové železo. Vedlejším produktem je struska.

 

Druhy surového železa rozeznáváme podle vzhledu, lomu a složení:

Šedé surové železo – slévárenské – větší množství křemíku

Bílé surové žlezo – ocelárenské větší množství manganu

Speciální surová železa: ferosilicium, feromangan

Struska – používá se jako přísada při cementu

Vvysokopeční plyn – obsahuje oxid uhelnatý, vodík, oxid uhličitý

Ochrana kovů proti korozi – působením vlhka a povětrnostních vlivů kovy korodují.

Ochranné povlaky –     a.kovové

                                   b.nekovové

Kovové povlaky – se nanáší na očištěný a odmaštěný podklad. Jsou to ušlechtilé kovy jako je např. nikl, chróm, cín.

Nekovové povlaky – nátěry fermežových barev, laků

 

 

 

Válcovaný materiál

Druhy.

Tyčová ocel – ocel s kruhovým, čtvercovým, šestiúhelníkovým, nebo jiným průměrem

                        Použití – mříže, ploty, zábradlí

 

Tvářená ocel – úhelníky o průřezu V,I, T, l, Z v délce od tří do dvanácti metrů

Použití – kostry akvárií, úhelníky, skleníky, zasklené verandy, ochrana rohů a schodů.

Plechy -           silnější než pět mm – hrubé

                        jeden až pět mm – střední

                        tenčí než jeden mm – jemné

Válcované ocelové dráty – pět a půl až devět mm – výztuže do betonu

Hutnická druhovýroba

Hutnická druhovýroba jsou konečné výrobky hutnických závodů. Používají se bez dalších úprav tj. v takovém stavu, jakém je spotřebitel koupí v prodejně.

Patří sem: dráty, drátěná pletiva, ostnatý drát, řetězy, lana, šrouby, vruty, matice, skoby apod.

 

Dráty – z válcované kruhové oceli, vyrábí se tažením (tahací stolice). Dát má kruhový průměr většinou do pěti mm , dráty s větším průměrem jsou vlastně kruhovou ocelí.

 

Měkké žíhané dráty – květinový, zahradnický drát (na věnce), drát na výrobu pletiv a nýtů

 

Tvrdé a polotvrdé dráty – hřebíky šrouby, lana, kovová galanterie

 

Hřebíky – používají s ke spojení dvou částí z jakéhokoliv měkkého materiálu

Rozlišujeme – tvary, velikosti, hmotnosti (stavební, kolářské, zámečnické, čalounické, sudové atd.)

Šrouby – ke spojování dvou a více částí z jakéhokoliv materiálu.  Rozeznáváme – spojovací a pohybové šrouby.

 

Spojovací šrouby – skládají z dříků a hlavy. Na dříku je závit, hrot může být buď válcovitý (šrouby do kovu), nebo kuželovitý /do dřeva). Na hlavičce je zářez (kříž) sloužící k zašroubování.

 

Vruty – z oceli nebo z mosazi.

Rozlišujeme – různé průměry, délky, materiály

 

Skoby a skobičky – slouží k přidržování. Mají různý tvar, většinou z oceli s háčkem ohnutým do pravého úhlu

 

Nýty – používají se na pevné nebo rozebíratelné spojení dvou a více částí

 

Řetězy a řetízky – vyrábějí se z drátů, rozlišují se různé síly. Některé řetízky jsou z tenkých výstřižků mosazného či jiného plechu. Ostatní se svazují z drátů. 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2018 >>