Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. hodina Činitelé podmiňující vznik vlastností zboží

24. 5. 2007

Činitelé podmiňující vznik vlastností zboží

Na tvorbě vlastností zboží se podílejí čtyři činitelé: suroviny, výrobní proces, konstrukce a výtvarná činnost. Každý z nich dává zboží v průběhu jeho výroby určité charakteristické rysy a vlastnosti, které v souhrnu tvoří jeho výslednou užitnou hodnotu.

SUROVINY

Suroviny jsou látky nerostného, rostlinného nebo živočišného původu,které se dále zpracovávají. Surovinou jsou i využitelné odpady a ty užitné hodnoty, které mohou být po opotřebení znovu zpracovány (tzv. druhotné suroviny). Podle toho, do jaké míry se suroviny podílejí na tvorbě hmotné podstaty hotového výrobku, se rozdělují na suroviny základní (stávají se základní součástí hotového produktu) a pomocné (netvoří hlavní látkovou podstatu výrobku, ale k jeho zhotovení napomáhají například barvy na povrchovou úpravu, paliva). Při výrobě zboží tvoří suroviny základní složku a podstatně ovlivňují úroveň výrobku.

VÝROBNÍ PROCES

Převážná část zboží vzniká jako produkt přetváření surovin určitými výrobními procesy (mechanickými, chemickými, biochemickými). Někdy jde o procesy, při nichž zůstává zachována látková podstata výchozí suroviny (například při zpracovávání dřeva na dýhy), jindy se podstata suroviny výrobním procesem změní (například výroba plastů). V obou případech je výsledkem výrobních procesů zhodnocená výchozí surovina ve formě užitné hodnoty výrobku.

Dodržování technologických podmínek při výrobě užitných hodnot podstatně ovlivňuje jejich velikost (míru). Odchylky od optimálních podmínek vedou ke vzniku různých vad snižujících užitnou hodnotu výrobku, v krajním případě ke vzniku „zmetku" (výrobek, který nemá charakter zboží).

KONSTRUKCE

V mnoha případech záleží povaha zboží i na vlastnostech vyplývajících z jeho konstrukce.

Konstrukcí se rozumí cílevědomé uspořádání součástí výrobku tak, že mezi jejich hmotnou podstatou, tvary, rozměry, způsoby spojení apod. vznikají vztahy ovlivňující užitnou hodnotu zboží. Konstrukce určuje povahu zboží a bezprostředně ovlivňuje míru jeho užitné hodnoty (například konstrukce automobilové karoserie, sportovní obuvi, oděvu, sedacího nebo lůžkového nábytku apod.).

VÝTVARNÁ ČINNOST

Výtvarná činnost je esteticky uvědomělá činnost výtvarníka (průmyslového designéra), jenž vyjadřuje svůj vztah k budoucímu výrobku. Projevem výtvarné činnosti je tvarově funkční a barevné řešení výrobků, jejich dekor, povrchová úprava apod. U baleného zboží se do výtvarné činnosti zahrnuje i návrh obalu výrobku.

Výsledkem výtvarné činnosti je estetická hodnota zboží, která se podílí na jeho užitné hodnotě (užitečnosti). Nositelem estetické hodnoty jsou konkrétní vlastnosti výrobku vnímatelné lidskými smysly (tvar, kontura, barva, dezén apod.) působící na psychiku spotřebitele. Souhrn těchto vlastností vytváří estetickou úroveň zboží, která je velmi citlivá na subjektivní vkus.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2018 >>