Jdi na obsah Jdi na menu
 


60. hodina Vady a hodnocení kožené galanterie

28. 8. 2007

60. hodina Vady a hodnocení kožené galanterie

Vady kožené galanterie

Při navrhování, vývoji, výrobním procesu a v oblasti oběhu výrobků kožené galanterie může dojít k porušení celé řady jejich užitných vlastností. Vadný výrobek pak nesplňuje očekávaný předpoklad. Podle místa vzniku se rozdělují vady kožené galanterie do tří skupin:

- vady při tvorbě nových galantemích výrobků;

- vady při výrobě kožené galanterie;

- vady při balení, dopravě a skladování výrobků.

Všechny vady kožené galanterie nemají charakter nepřípustných vad. Normy jakosti jednotlivých výrobků (třída 79) obsahují přehled dovolených vad a jejich rozsah, který lze při hodnocení jejich jakosti tolerovat.

Při vývoji a výrobě vznikají nedostatky zejména v důsledku nerespektování některých důležitých požadavků na soulad tvarového, materiálového i barevného řešení s celkovou linií v oblasti odívání a obouvání. Patří sem také nevyhovující zpracovatelské a technické vlastnosti zvolených materiálů, nerespektování hygienických požadavků a aplikace nesprávných rozměrů (neodpovídají výsledkům antropo-metrických měření).

Vady konkrétního výrobního provedení mohou být způsobeny již úrovní použitých konstrukčních materiálů (vzhledové vady a nestejnoměrné nebo nízké hodnoty fyzikálních vlastností použitých materiálů). Další vady vznikají při vlastním technologickém procesu výroby. Jsou to například nepravidelné, špatně utažené, zhuštěné či vynechané stehy, špatně slepená místa, špatně provedené sváry, nedostatečné připevnění držadel, kování a ozdob, zvlnění podšívek, zdrhovadel a vnitřních přihrádek atd.

Při balení může dojít při kompletaci výrobků do obalů k jejich chybnému zařazení, například k nesprávnému spárování rukavic podle provedení, barvy, materiálu nebo velikosti. Za vadu se považuje i špatné umístění či nečitelné značení na obalech. Mezi vady výrobků kožené galanterie, jejichž příčinou jsou vlivy působící během dopravy a skladování, patří například tvarová deformace výrobků, přehyby, znečištění výrobků, napadení plísní, uvolnění spojů (zejména u lepených a svařovaných výrobků), uvolnění nebo utržení držadel, kování a ozdob.

Hodnocení kožené galanterie

Hodnocení jakosti výrobků kožené galanterie se provádí pomocí různých znaků jakosti, jejichž výběr musí být podřízen charakteru konkrétního posuzovaného druhu. Mezi základní nejčastěji sledované znaky jakosti (vlastnosti) kožené galanterie patří nosnost, hmotnost, odolnost vůči opakovaným nárazům, odolnost v oděru a otěru, tvarová stálost, vodonepropustnost vrchových materiálů, estetická působivost a zdravotní vhodnost.

Nosnost je schopnost výrobku vydržet bez poškození dynamické zatěžování a odlehčování. Je důležitá u výrobků sloužících k přenášení věcí (kufry, kabely, aktovky, brašny). Zároveň se hodnotí způsob připevnění a trvanlivost držadel, nosných řemenů (u školních aktovek a brašen), pevnost spojení jednotlivých dílců a upevnění zámků.

Hmotnost se sleduje u výrobků určených k přenášení věcí. U těchto výrobků je požadována hmotnost co nejnižší.

Odolnost vůči opakovaným nárazům je jedním z ukazatelů použitelnosti kožené galanterie. Vlivem nárazů se mohou snížit funkční a estetické vlastnosti výrobku (uvolnění spojů, rozpárání švů, rozlepení, odření a poškrábání povrchu, deformace tvaru, odtržení ozdob atd.).

Odolnost v oděru a otěru Je schopnost povrchové úpravy konstrukčního materiálu vzdorovat účinkům suchého nebo mokrého tření. Při praktickém používání výrobků nelze totiž zabránit jejich odírání a otěru působením okolních předmětů. Proto je u výrobků, které jsou ve styku s ostatními součástmi oblečení (například kabelky, opasky) velmi důležitá stálobarevnost vrchových dílců. Otěrem a uvolňováním barev může dojít nejen k poškození samotného výrobku (v důsledku snížení estetické působivosti), ale i dalších součástí oblečení (například vznik barevných skvrn na rukávech dámských šatů v důsledku migrace barvy).

Tvarová stálost je sledována u širokého sortimentu galanterních výrobků (kabelky, kabely, aktovky, kufry atd.). Tato vlastnost do značné míry závisí na použitém materiálu. Z hlediska tvarové stálosti jsou velmi vhodné poromerové materiály.

Vodonepropustnost vrchových materiálů je vlastnost důležitá pro posouzení schopnosti galantemího výrobku chránit uložené věci před účinky vlhka a deštivého počasí. Je sledována zejména u kabelek, aktovek a kufrů. Z tohoto hlediska nacházejí vhodné uplatnění zejména poromery, koženky a plastiky.

Estetická působivost je významnou vlastností galanterních výrobků, které dotvářejí celkovou kulturu odívání. U některých druhů je spjata s technickými požadavky, jejichž vliv může být převažující. Estetická působivost, barevnost základních materiálů a vnější vzhled se navrhuje a posuzuje na základě dlouhodobých směrů v odívání.

Zdravotní vhodnost je sledována zejména u rukavic, školních aktovek, nákupních kabel a kufrů. Například u rukavic jsou z hlediska zdravotní vhodnosti důležité hygienické vlastnosti použitého materiálu (materiál musí být prodyšný, savý a dobře tepelně izolovat). Požadavky na zdravotní vhodnost se odrážejí i v konstrukci některých výrobků (například aktovky pro školáky mají malou hmotnost a nosné řemeny řešeny tak, aby umožňovaly správné držení těla a jeho rovnoměrné zatížení, dále spodní části kufrů a nákupních kabel jsou opatřeny kolečky, které snižují zatížení organismu). Při posuzování zdravotní vhodnosti z hlediska bezpečnosti a zásad ochrany zdraví uživatelů se sleduje také způsob uzavírání a jeho umístění a tvar různých ozdob a místo jejich připevnění (aktovky, kabely, kabelky, kufry).

Při přejímce v obchodě se kožená galanterie posuzuje vizuální prohlídkou, při které se hodnotí zejména tloušťka a barva vrchních dílců, rovnoměrné založení a přišití kapes, zachycení okrajů stehy apod. Za vady se považuje například pouštění barvy při používání zasucha i zamokra, vybočení z rovného švů, chybějící stehy v rozích, vadné stiskací knoflíky nebo zdrhovadla aj. U rukavic se kontroluje, zda mají obě rukavice v páru stejnou tloušťku i tažnost, švy bez kazu a zda nemají na dlani řidší useň.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář