Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. hodina Ochrana užitných vlastností, záruční doba, povrchová úprava zboží, konzervace, ochrana zboží obalem, funkce obalu

24. 5. 2007

OCHRANA UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ ZBOŽÍ -Užitné vlastnosti zboží je nutné chránit před účinky různých škodlivých vlivů, které mohou výrobek znehodnotit na cestě od výrobce ke spotřebiteli a při jeho užívání a spotřebě. Ochrana zboží se zajišťuje v oblasti výroby i oběhu různými způsoby. V oblasti výroby se provádí volbou vhodných vlastností výrobků a obalu. Ve sféře oběhu závisí úroveň ochrany na správném způsobu skladování, manipulace a volbě přepravy.

Ochrana formou volby vlastností zahrnuje volbu konstrukčního materiálu (například použití antikorozní oceli), konstrukčního řešení (například vyloučení horizontálních žlabů, ve kterých by se mohly udržovat kapaliny), povrchovou úpravu ochrannými vrstvami a konzervaci.

Podle doby účinnosti se rozlišuje ochrana dočasná a trvalá (delší než šest měsíců).

Povrchová úprava zboží

Velmi účinným způsobem trvalé ochrany (zejména průmyslového zboží) je povrchová úprava ochrannými vrstvami. Dosahuje se kovovými povlaky nebo nekovovými vrstvami.

Kovové povlaky se vytvářejí pokovením mechanickým (například plátováním, máčením v roztaveném kovu nebo stříkáním předmětu roztaveným kovem) nebo galvanickým (elektrolytické vylučování povlakového kovu, například Ni, Ag, Au, Cu-Ni, Cu-Ni-Cr).

Nekovové povlaky se získávají chemickou úpravou povrchu (například fosfatizace a chromatizace), nanesením nátěrových hmot, smaltováním, glazurováním nebo potahováním povrchu výrobků plasty.

Konzervace

Konzervace je úprava prodlužující skladovatelnost výrobků déle, než dovoluje jejich přirozená údržnost. Je to způsob ochrany před škodlivými vlivy prostředí, zejména před vlivem mikroorganizmů, atmosférického kyslíku, vlhkosti a světelného záření, s cílem zachovat a zlepšit využitelnost a užitnou hodnotu výrobků. Konzervace se provádí například u poživatin, kůží, textilií, dřeva a průmyslových výrobků.

U nepotravinářského zboží (zejména u strojírenských výrobků) se jako dočasná ochrana před korozí provádí konzervace povrchu zboží. Konzervačními prostředky jsou většinou výrobky z ropy (minerální oleje, vazelíny, parafíny, asfalty, plasty). K dočasné protikorozní ochraně strojírenských výrobků se také používají tzv. inhibitory koroze (chemické látky, které se teplem odpařují a vytvářejí v obalech netečné prostředí zpomalující korozi).

Konzervace poživatin spočívá v zamezení činnosti enzymů a mikrobů zdravotně nezávadnými způsoby, založenými buď na principu usmrcování mikrobů (například pasterace, sterilace, uperizace), nebo na úpravě prostředí (například chlazením, zmrazováním, sušením, solením a chemickými konzervačními látkami).

Záruční doba zboží

Záruční doba zboží je doba, po kterou prodávající ručí kupujícímu za jakost prodaného zboží. Záruční doba trvá při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů.  Při prodeji zboží je prodávající povinen vydat kupujícímu záruční list s vyznačením záruční doby. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, případně ode dne uvedení výrobku do provozu.

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí, nebo o zboží použité či zlevněné, odpovídá prodávající za vady, které se u zakoupeného zboží vyskytnou v záruční době (pokud však závadu nezpůsobil sám uživatel nesprávnou manipulací se zbožím).

Ochrana zboží obalem -Nejspolehlivější ochranou užitných hodnot zboží při jeho oběhu i spotřebě je vhodný obal a způsob balení.

OBAL A JEHO FUNKCE - Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránících výrobky před škodou, kterou by mohly utrpět nebo způsobit, umožňuje manipulaci se zbožím a usnadňuje jeho odbyt a spotřebu. Obal lze charakterizovat jako nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součást jakostního výrobku.

Obal plní tři základní funkce: ochrannou, manipulační a komerční (prodejní).

Ochranná funkce spočívá ve schopnosti obalu chránit výrobek po dobu jeho oběhu před škodlivými vlivy prostředí a zabránit nežádoucímu účinku vlastností výrobku na okolí. Manipulační funkce obalu umožňuje snadnou ovladatelnost zabalených jednotek při přepravě, skladování, prodeji i spotřebě. Komerční(prodejní funkce)závisí na schopnosti obalu ovlivňovat odbyt výrobku, napomáhat racionální spotřebě, spoluvytvářet úroveň životního prostředí a ovlivňovat estetické cítění spotřebitelů

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář