Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Nátěrové hmoty

24. 3. 2007
5.Nátěrové hmoty a základní pojmy

  Nátěrová hmota- je souhrnný název pro výrobky, jejichž plnidlem je obvykle organická filmotvorná látka. 

Jsou to tedy látky, které po nanesení na podklad utvoří v tenké vrstvě celistvý a přilnavý povlak.. Nanáší se v tekutém, nebo pastovitém stavu vhodnou nanášecí technikou, aby byl vytvořen nátěr požadovaných vlastností.

 Nátěr- je zaschlý povlak NH nanesené na očištěný předmět. Může mít jednu nebo více vrstev.

 Nátěrový postup- je postup práce při nanášení NH. Může být nanášeno štětcem, válečkem, stříkáním pomocí

                    stříkací pistole, máčením a opalováním.

Nátěrový film- je jednolitá zaschlá vrstva NH

 Lak je transparentní nepigmentová NH, která obvykle tvoří tvrdý, hladký, průhledný nátěr

 Email- je vrchní pigmentovaná NH s vyšším obsahem laku, která po zaschnutí vytvoří hladký povrch

 Nátěrová barva- je NH se středním obsahem pigmentů. Podle použití může být vnější a vnitřní. Vnější dobře

                   odolává povětrnostním vlivům a vnitřní méně.

Tmel- je NH s vysokým obsahem plnidel a pigmentů. Má pastovitou konzistenci, vyrovnávají se tím nerovnosti

         povrchu

Ředidlo- je směs různých rozpouštědel. Používá se k dosažení potřebné konzistence NH Tužidlo- je složka NH, která s ní reaguje a napomáhá vzniku nátěru s požadovanými vlastnostmi

Pojidlo- je roztok pojiva. Pojivo je filmotvorná látka, nebo jejich směs, která udrží rozptýlené částice

            pigmentů a plnidel v zaschlém nátěru

 Filmotvorné látky- jsou schopny po nanesení v

 

tenké vrstvě vytvořit film (viz. sešit),(přírodní a syntetické

                      pryskyřice, oleje, deriváty celulózy, kaučuku, asfalty a tmely)

Pigment- je práškovitý materiál, jehož částice mají vhodnou velikost a určité pigmentové vlastnosti. Je v

            pojivu nerozpustný, je tam jen rozptýlen.

- je práškový materiál, nemá vlastnosti pigmentu, nekryje, nebarví. Slouží k úpravě vlastností NH

            včetně zbarvení

Barvivo- se v některých složkách plně rozpouští. NH dodává pouze barevný odstín, ne však krycí schopnost

Nátěrový systém- určuje jednotlivé NH vzhled

Nátěrové hmoty a sortiment
Nátěrové hmoty jsou výrobky, které po nanesení v kapalném nebo těstovitém stavu zanechávají po zaschnutí pevný a souvislý povlak nátěrový film. Nátěr se může skládat z jedné nebo více vrstev Nátěrové hmoty slouží k ochraně výrobků, prodlužují jejich životnost, dotvářejí vzhled a estetickou působivost a tím zvyšují prodejnost výrobků.
Suroviny pro výrobu nátěrových hmot
Filmotvorné složky - tvoří podstatu nátěrového filmu. Patří sem tuhnoucí a polotuhnoucí oleje, syntetické a přírodní pryskyřice, deriváty celulózy a kaučuku, asfalty a smoly
Pigmenty tvoří barevný odstín nátěru. Jsou ve formě jemně rozemletých nerozpustných barevných látek. Dělíme je na přírodní a syntetické sloučeniny, kovové prášky a světélkující luminofory.
Přírodní (zemité) hlinky jsou různě zbarvené, dobývají se hornicky a mechanicky se zušlechťují (tříděním, plavením, sušením a mletím).
Umělé anorganické pigmenty se vyrábějí chemickými pochody (např. srážením, kalcinací nebo oxidací suroviny).
Umělé organické pigmenty se připravují podvojnou reakcí mezi organickým ve vodě rozpustným barvivem a anorganickou solí.
Plnidla upravují technologické vlastnosti nátěrových hmot (barev a tmelů). Jako plnidel se používá např. křída, mastek a těživec.
Organická barviva dodávají barevný odstín k zabarvení bílých pigmentů nebo laků.
Rozpouštědla tvoří těkavé organické kapaliny (toluen, benzen, terpentýn a alkoholy). Jsou hořlavá a škodí zdraví.
Ředidla se používají k úpravě konzistence nátěrových hmot před použitím. Tvoří je směs organických rozpouštědel.
Kromě hlavních složek obsahují nátěrové hmoty přísady upravující jejich vlastnosti. Například sikativy (sušidla) urychlují schnutí olejových nátěrů a zvláčňovadla zlepšují pružnost a tažnost nátěrového filmu.
Nátěrové hmoty podle nátěrového filmu
Transparentní nátěrové hmoty (laky, fermeže, emulze) vytvářejí průhledné nebo průsvitné vrstvy.
Pigmentové nátěrové hmoty (emaily, nátěrové barvy, tmely) vytvářejí neprůsvitný nátěr, od emailu ke tmelům se zvyšuje obsah pigmentů a plnidel.

Nátěrové hmoty podle pořadí nanášení
Nejdříve se nanášejí nátěrové hmoty napouštěcí, pak základní, vyrovnávací, podkladové a nakonec vrchní, které tvoří poslední vrstvu.
Nátěrové hmoty podle obchodního označení
Zavedené označení nátěrových hmot začíná počátečním písmenem základní suroviny výrobku:
A - asfaltové nátěrové hmoty
B - bezrozpouštědlové nátěrové hmoty
C - celulózové nátěrové hmoty
H - chlórkaučukové nátěrové hmoty
K - silikonové nátěrové hmoty
L - lihové nátěrové hmoty
O - olejové nátěrové hmoty
S - syntetické nátěrové hmoty
U - polyuretanové nátěrové hmoty
V - vodové a disperzní nátěrové hmoty
P - pomocné přípravky
Za písmenem se vždy uvádí čtyřmístné číslo. První číslice udává druh nátěrové hmoty:
1000 - fermeže nebo transparentní obarvené laky
2000 - nátěrové hmoty pigmentované
3000 - pasty
5000 - tmely
6000 - ředidla
8000 - pomocné přípravky
Za tímto číslem je uveden název nátěrové hmoty (např. O 1000 fermež napouštěcí).
Olejové nátěrové hmoty
Fermeže jsou rostlinné tupnoucí oleje, v nichž bylo tuhnutí upraveno oxidací vzduchem a přidáním sušidel. Čisté fermeže se vyrábějí pouze z tupnoucích olejů a sušidel. Napouštěcí fermeže obsahují ještě rozpouštědlo. Slouží k napouštění dřeva, betonu, sádry, omítky nebo jako podklad pro další nátěry.
Fermežové emaily a barvy se vyrábějí třením pigmentů a plnidel v roztoku tuhnoucích olejů mezi válci. Emaily obsahují i pryskyřice. Používají se na vrchní lesklé nátěry.
Fermežové barvy se používají na podkladové antikorozní nátěry. Pigment je nositelem antikorozních vlastností, filmotvornou složkou je tupnoucí olej.

Olejové laky obsahují kromě pryskyřice tupnoucí oleje. Používají se ke zhotovení bezbarvých lesklých venkovních nátěrů na dřevo i kov.
Lihové nátěrové hmoty
Tyto nátěrové hmoty vznikají rozpouštěním pryskyřic (šelaku, kalafuny, syntetických pryskyřic) v lihu.
- Lihové laky se používají na nábytek a na dřevěné, kovové a papírové předměty.
- Lihové emaily tvoří jemně třená směs pigmentů a plnidel v lihovém laku. Jsou určeny k povrchové úpravě dřeva a kovů, kde se vyžaduje barevný lesklý a rychle zasýchaný nátěr.
Lihové laky a emaily se nehodí tam, kde budou vystaveny vlivům povětrnosti a vyšší teplotě.
Celulózové nátěrové hmoty
Jsou to roztoky nitrocelulózy a zvláčňovadel v organických rozpouštědlech. Celulózové laky se používají k lakování dřeva,. Okamžitě zasychají a snadno se leští.
Nátěrové hmoty chlórkaučukové
Obohacují sortiment svojí nehořlavostí a odolností proti chemickým látkám v kovových a betonových nádržích.
Asfaltové nátěrové hmoty
Používají se jako laky k ochranným nátěrům kovových předmětů, cihlových a betonových podkladů.
Nátěrové hmoty latexové
Mají filmotvornou složku z polyvinylacetátů (PVAc) nebo polyvinylakrylátů. Jejich velkou předností je nehořlavost, rychlé zasýchání, trvanlivost a ředitelnost vodou. Jsou určeny k nátěru všech savých podkladů. K vyrovnání nerovností slouží latexové tmely.
Nátěrové hmoty syntetické
Vznikají jako roztoky syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadou sušidel. Používají se pryskyřice alkydové, fenolické i polymerátové. Vyrábějí se jako laky pro vnitřní a vnější použití, jako emaily pro vrchní nátěry a jako barvy pro antikorozní nátěry.
Barva tixotropní tvoří soudržný gel (rosol), který se dobře slévá a nerozstřikuje se. Používá se např. na dveřní rámy, spodní díly karoserie vozidel. Nanáší se výhradně štětcem. Zaschlý nátěr odolává vlhku, vodě, benzínu, naftě a olejům.
Přípravky na malování interiérů
Obchod nabízí hotové mateřské hlinky pro okamžité použití k nátěrům stěn. Vyrábějí se jako směsi anorganických plnidel (hlinek, kaolínu a křídy) a pigmentů s pojivy (klih). Pojivo se musí dokonale rozpouštět ve studené vodě. Před použitím se hlinky nechají nabobtnat a kašovitá hmota se ředí vodou. Přibarvování se provádí práškovými pigmenty, tónovacími pastami nebo tekutými mateřskými barvami. K válečkování a linkování se používají mateřské lesky.
Nanášení nátěrových hmot se provádí nejčastěji štětcem případně válečkem a stříkáním stlačeným vzduchem.
Balení a skladování nátěrových hmot

K balení se používá plechových krabic z bílého plechu nebo plechových konví, pro velká množství jsou vhodné železné sudy. Pro drobné opravy je mezi spotřebiteli oblíbené malé aerosolové balení. Nátěrové hmoty se skladují v suchých a dobře větratelných místnostech při teplotách od 5 do 25 °C. Větší množství nátěrových hmot se skladuje v polootevřených skladech. Protože se jedná o snadno hořlavé látky, musí být dodržovány zvláštní předpisy protipožární ochrany.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář