Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Jedy a látky zdraví škodlivé

24. 3. 2007

16. Jedy a látky zdraví škodlivé

Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek [stanovených tímto zákonem jako

 

a) výbušné, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě

 

3) oxidující, které při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci

 

z) extrémně hořlavé, které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než O °C a bod varu nižší než 35 °C nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku

 

d) vysoce hořlavé, které

1.  se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie

 

2.  se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají

 

3.  mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21 °C a nejsou extrémně hořlavé

 

4.  při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně i litr.kg-l.hod

 

e)  hořlavé, které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21 °C do 55 °C

 

f) vysoce toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

 

g) toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

 

h) zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

 

i) žíravé

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář