Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Hnojiva

24. 3. 2007

14. Hnojiva

výrobky chemického průmyslu buď pro výživu nebo pro ochranu rostlin.

a)       a)      Hnojiva

b)       b)      Pesticidy

 Přírodní X průmyslová HNOJIVA

Rostlina -   

   Makroelementy (C, N, P, K, Mg, Ca, S)

   Mikroelementy (stopové prvky =) B, Mn, Zn, Cu, Co, Mo)

   Prospěšné – Si, Na, Cl

Živiny se do půdy vrací ve větší míře než je příroda sama přirozenou cestou získat, tkz. statkovými a průmyslovými hnojivy.

Průmyslová hnojiva obsahují více živin a jejich funkce je větší než pouze dodání živin do půdy, (zvyšuje výnosy, lepší kvalita a údržnost produktů, větší odolnost vůči chorobám a škůdcům,..)

 Průmyslová hnojiva –       Jednosložková a Vícesložková

 Jednosložková

Obsahují jednu živinu, hodnotí se podle procenta účinné látky: Dusíkatá, Fosforečná, Draselná, Hořečná, Vápenná

Vícesložková

Obsahují dvě a více živin: dvojitá NP, NK,PK, plná – NPK (smíšená X sloučená X kombinovaná)

Podle skupenství dělíme průmyslová hnojiva na         tuhá (prášková, krystalická, granulovaná)

kapalná (beztlaká, nízkotlaká, vysokotlaká jako roztoky nebo suspenze)

Charakteristiky jednosložkových

I.                     I.                    LAU – ledek amonný s vápencem 25%N

II.                   II.                 SA – síran amonný – 21% dusíku

III.                 III.               LV – ledek vápenatý – 15%N

IV.                 IV.              Močovina – krmná přísada, granulované hnojivo

V.                   V.                 Dusíkaté vápno – hubí plevel

 S – salid  - pevné

L – liguid – kapalné

 P – zdroj přírodního fosfátu

Superfosfáty – 18% P2O4 – dvojitý superfosfát 46% P2O4

Mleté fosfáty 29% P2O4

 K, Mg – draselná sůl a síran draselná

Ca – snižuje kyselost půdy a zlepšuje strukturu půdy

 Hnojiva -              úzkospektrální

                               širokospektrální

Obaly: volně ložené, PE – pytle

 Charakteristika vícesložkových – snižují objem dopravy a manipulace při skladování

 1)      kombinované – NPK – založeno na rozkladu fosforečné suroviny kyselinou dusičnou 

1)       2)      sloučené – dvě živiny

2)       3)      smíšené – směsi jednosložkových hnojiv 

3)       4)      kapalná – zálivka v postřicích

4)       5)      herbasany – speciální s obsahem mikroelementů 

 PESTICIDY – prostředky proti rostlinným nebo živočišným škůdcům

 MZ – každoročně vydává „Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin“

I. Dělení podle aplikační formy

 1)      emulgované – E, El – účinná látka v roztoku s rozpouštědlem př: METATION E 50 (E – aplikační forma, 50% účinné látky)

1)       2)      suspendované  pasta, prášek WP, DG

2)       3)      popraše – P

3)       4)      aerosolové přípravky olejové – roztoky

4)       5)      granulované – G

II. Dělení podle účinné látky, kterou obsahují a podle fyziologického působení na škůdce

Herbicidy – hubení plevelů; SELEKTIVNÍ X TOTÁLNÍ

Fungicidy  - hubení plísní a hub, S, Cu Zn, osiva – mořidla

Zoocidy -               Istekticidy – požerové, dýchání, kontaktní a Rodenticidy- hladovci, do potravy

                               Dezinfekční přípravky  - zbavují vnější prostředí choroboplodných zárodků a jejich přenašečů (Savo)

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář