Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Vnější úprava a označení prodejny

20. 3. 2007
 

1. Vnější úprava a označení prodejny ( firemní štít, výkladní skříň, vstupní prostor, okolí prodejny).

Vnější úprava a vzhled plní několik funkcí, které souvisí s vytvářením nákupních podmínek pro zákazníka, nákupní atmosférou, prodejem  a individuálními prožitky zákazníka.

Vnější úpravu vyjadřuje průčelí prodejny, které tvoří přední stěna s firemním štítem, výkladními skříněmi a vstupní prostor prodejny.

Výkladní skříně

Výkladní skříně jsou nejmasovějším a nejlevnějším reklamním prostředkem. Poskytují denně informace o situaci na trhu, o kvalitě zboží, jeho zpracování a o ceně. Výkladní skříň působí dlouhodobě a přímo v místě prodeje. Mají-li výkladní skříně plnit svou funkci, musí:

·         připoutat a udržet zákazníkovu pozornost,

·         vyvolat v zákazníkovi zájem o jednotlivé druhy vystaveného zboží,

·         uplatňovat takové důvody, které působí okamžitě na zákazníkovo rozhodnutí,

·         působit tak, aby zákazník získal na dlouhou dobu příznivý názor na vystavené zboží,

pomáhat, aby zákazník rychle nalezl potřebné zboží a  nakoupil je s nejmenší časovou ztrátou.

Označení prodejny (firemní štít)

K označení prodejny slouží firemní štít. Zajímavé a poutavé řešení firemního štítu je velmi důležité obzvláště tehdy, jestliže v téže budově je umístěno více obchodů. Krátký výstižný nápis na štítu označující sortiment prodávaného zboží, popřípadě obsahující i jméno majitele, patří k charakteristickým znakům firmy, které musí vejít do podvědomí zákazníků.

Svou značkou se firma představuje veřejnosti a upozorňuje na sebe. Vedle typické firemní značky použije i typické firemní barvy, které jsou vždy v souvislosti s firmou použity na jakémkoliv druhu propagačního materiálu.

Firemní nápisy jsou zpravidla osvětleny, anebo samy svítí. Nejméně nákladným způsobem je skleněná plocha zezadu osvětlena zářivkami. Možno je použít i písmen vyrobených z plechu, umělé hmoty či jiného vhodného materiálu, v nichž je osvětlení nainstalováno.

 Klasicky působivý je, hlavně ve večerních  hodinách, i nápis pomocí  neonových trubic, který působí zároveň i jako světelná reklama

Vstupní  prostor prodejny

Vstupní prostor prodejny dotváří průčelí prodejny a je jeho neoddělitelnou součástí.

Řešení vstupního prostoru je závislé na stavebním řešení celé budovy, na velikosti prodejny a frekvenci zákazníků. Ideální vstup do prodejny je takový, u kterého zákazník nevnímá, že z vnějšího prostoru vstoupil do prodejny. Při jeho řešení se je třeba snažit se o to, aby všechny zábrany byly sníženy na minimum.

Příkladem takové zábrany jsou schody, nebo výškový rozdíl mezi prodejnou a chodníkem. Variant, jak řešit tento problém, je několik: např. snížením výškového rozdílu vybudováním rampy, nebo opticky, schody odstranit umístěním do vnitřního prostoru prodejny za vstupní dveře.

 Vstupní prostor by měl být dostatečně široký, aby se zákazníci při vcházení a vycházení míjeli bez problémů, aniž by se vzájemně rušili. Některé moderní prodejny jsou vybaveny automatickým otvíracím zařízením s fotobuňkou, nebo nášlapným spínačem pod gumovou rohoží. Vhodný je také bezbariérový vstup pro zákazníky se sníženou pohyblivostí na invalidním vozíku.

Vstup do prodejny

Na dveřích vchodu do prodejny, nebo na jiném vhodném a viditelném místě musí být uvedeno:

a)        obchodní jméno, sídlo, bydliště podnikatele,

b)       jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

c)        prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky.

d)       Případně i informace o možnosti dorozumění se v cizím jazyce, o možnostech a způsobech plateb zboží.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář