Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Ochrana zboží před zcizením a zničením

20. 3. 2007

Ochrana zboží před zcizením a zničením.

V maloobchodních prodejnách, kde jsou zaměstnancům svěřeny značné hodnoty ve zboží, v zařízení, ve strojích a nářadích, je zapotřebí věnovat ochranně před zcizením a zničením zvláštní pozornost.

Škody  tohoto charakteru vznikají většinou z těchto příčin :

·         z neznalosti ( např. při nedostatečné kvalifikaci pro danou práci ),

·         z opomenutí ( např. při nedostatečném soustředění se na práci ),

·         z nedbalosti ( např. při nedostatečné pracovní motivaci ),

·         ze zlého úmyslu ( např. u psychicky narušených osob ).

Je povinností každého zaměstnance předcházet škodám na majetku. Na hrozící škodu má upozornit svého vedoucího. Ochrana zboží před zcizením spočívá v důsledném zabezpečení prodejny proti vloupaní a v dodržování pravidel provozu prodejny vyplývající z pracovního řádu prodejny. Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit – nemusí však tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby sobě blízké.

Ochrana zboží před zničením je zaměřena zejména na :

·         dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů,

·         správnou manipulaci se zbožím,

·         vhodné a bezpečné uložení zboží ve skladě,

·         vhodné a bezpečné vystavení zboží v prodejně,

·         dodržování preventivních opatření např. proti hlodavcům, hmyzu apod.

Zabezpečení prodejny proti vloupání

Zabezpečení prodejny

Každá prodejna musí mít na vstupních i ostatních dveřích bezpečnostní zámky předepsaného typu. Při změně vedoucího prodejny nebo majitele se vyměňují zámky jak od hlavních vstupů do prodejny, tak i a ostatních vchodů. Okna, světlíky a větrací otvory se zajišťují mřížkami. U větších jednotek se instalují různá signalizační a zabezpečovací zařízení. Tato zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu.

Odchod z prodejny

Po skončení pracovní doby zhasneme světlo, uzavřeme přívod vody, plynu a zkontrolujeme elektrická zařízení, která zůstanou po dobu uzavření prodejny v provozu. Uzavřeme okna, světlíky, výkladní skříně, zapneme popř. bezpečnostní a signalizační zařízení a pak uzamkneme všechny vchody do prodejny.

Zjistíme-li při uzavírání prodejny závady v zabezpečení prodejny (např. nefungující signalizační zařízení), je nutné provést neodkladnou nápravu nebo rozhodnout o jiném bezpečnostním opatření.

Otevírání prodejny

Prodejnu otevírá zpravidla vedoucí nebo jeho zástupce. Před otevřením prodejny překontrolujeme, zda jsou v pořádku zámky a nejsou-li poškozeny přístupy do prodejny, skladištní prostor, výkladní skříně, nebo jiné otvory.

Vloupání do prodejny

Jakékoli poškození zámků, výkladních skříní, popřípadě jiných možných přístupových cest, které nasvědčuje vloupání do prodejny, ohlásí vedoucí prodejny ihned po zjištění poškození na policii, popř. vedení firmy. Do prodejny v tom případě nevstupujeme bez svolení policie, popř. vedení firmy. Zpravidla se ihned provádí mimořádná inventarizace, aby se zjistil rozsah škody.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář