Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. Mechanizace a automatizace ve velkoobchodních skladech

24. 3. 2007

Mechanizační prostředky pro manipulaci a skladování

Přepravní a skladovací prostředky

 Mezi přepravní a skladovací prostředky patří ukládací  bedny a přepravky, palety, kontejnery, roltejnery a různé typy pojízdných stojanů.

Ukládací bedny a přepravky -  Svou velikostí, nosností a hmotností představují manipulační obaly pro ruční zpracování. Jsou uzpůsobeny ke stohování a mohou vytvářet větší manipulační jednotky buď při naložení na paletu či plošinu nebo jako stoh beden či přepravek  manipulovaný speciálními vozíky.

Palety -  Palety jsou přepravní a skladovací prostředky uzpůsobené  pro stohování a vidlicovou manipulaci, zpravidla obdélníkového, výjimečně i čtvercového půdorysu.

 Palety jsou určeny pro přepravu a uložení kusového materiálu, který se skládá do několika vrstev, nebo pro uložení  jednoho nebo několika velkých kusů. Naložená paleta tvoří manipulační jednotku pro přepravu materiálu i pro jeho uložení.  Při vlastním skladování nabývá tato manipulační jednotka podobu skladovací jednotky.

Kontejnery -  Kontejner je krytý přepravní prostředek většinou ve tvaru skříně s dveřmi (nádoby, plošiny apod.) s objemem nad  1m3, přizpůsobený mechanizované manipulaci a stohování, překladatelný z jednoho druhu dopravy na druhý bez překládky jeho  obsahu.

 Současná konstrukce kontejneru vznikla jednak jako výsledek snahy o univerzální velkoprostorový obal co nejvíce uzpůsobený pro mechanizovanou manipulaci, jednak jako výsledek  rozdělení silničního návěsu na samostatný podvozek a oddělitelnou skříň.

Dopravní vozíky -  Různé druhy vozíků, které zajišťují přepravu materiálů,  manipulace s nimi a ukládání, představují nejrozšířenější  druhy technického zařízení pro manipulaci a skladování. Zejména vidlicové vozíky pro manipulaci s paletami se v posledních 30 létech staly rozhodujícím prostředkem mechanizace.

 Bezkolejové mechanizační prostředky se člení na bezmotorové vozíky a motorové vozíky.

Roltejnery -  přestavují čtyřkolové vozíky s odnímatelnými nebo  pevnými bočnicemi, případně se skříňovou nástavbou. Vozíky  jsou určeny především pro rozvážení kusového zboží

Pojízdné stojany -  pojízdné stojany na zavěšenou konfekci. Používají se ve skladech  i v prodejnách. U nových skladů s regálovými zakladači se  vjíždí stojany až na pracovní plošinu zakladače.

Regálové zakladače -  Regálové zakladače jsou progresivním skladovacím zařízením, které zajišťuje obsluhu výškových regálů v úzkých manipulačních uličkách.

 Regálový zakladač navazuje na stohovací jeřáby. Jeho pojezdová dráha je však vymezena regálovou uličkou, což umožňuje zvýšení provozních rychlostí, přesnější navádění a snadnější uplatnění automatizačních prvku v řízení

Regály -  Regály jsou skladovací zařízení pro vícevrstvé skladování materiálu, umožňující jeho odebrání z kterékoli vrstvy.  Podle účelu a použití jsou zhotoveny z různých materiálů  a mají odlišné konstrukce.

Dopravníky a ložné tratě -  Dopravníky a ložné tratě patří mezi transportní zařízení  pro sklady i ostatní oblasti manipulace s materiálem. Dopravníky - transportéry jsou transportním zařízením  pro plynulou nebo přerušovanou přepravu materiálu. Materiál  je přepravován unášecím prostředkem, který se s materiálem  pohybuje ve směru materiálového toku.

 Ložné tratě jsou transportním zařízením pro plynulou nebo přerušovanou přepravu převážně kusových materiálů. Materiál je přepravován unášecím prostředkem, který se s materiálem  nepohybuje (válečky, kladičky) nebo vodicím prostředkem  (skluz) - přeprava se uskutečňuje rotací unášecího prostředku  nebo skluzem.

Ostatní zařízení skladu

 Výtahy -  Výtahy mají rozhodující význam ve vícepodlažních skladových objektech. U nákladních výtahů je třeba zajistit dostatečnou nosnost - většinou alespoň 2 t a rozměry, které umožní  přepravovat několik palet i jiných přepravních prostředků  včetně vozíků. Výtahy musí dále zajistit možnost převážení  mechanizačních prostředků - tedy i vysokozdvižných vozíků.

 Váhy -  Při současném stavu předbalování a dělení zboží na hmotnostně stálé jednotky se použití vah ve skladech výrazně snížilo. Přesto je třeba sklady velkoobchodu a ve větší míře ještě sklady maloobchodu a společného stravování vybavit váhou  u příjmu zboží. Maximální váživost musí odpovídat běžnému  rozsahu přijímaných nákladů. Významným požadavkem je, aby  plocha váhy byla na stejné úrovni s okolní podlahou tak, aby  zboží bylo možno na váhu přepravovat vozíky.

 V paletovaných skladech bývá váha uplatněna jako prvek  dopravníkové tratě při příjmu zboží.

Chladicí zařízení -  Různé druhy potravin podléhající rychlé zkáze se nejlépe  uskladňují při nízkých teplotách, aby se zpomalily a omezily  rozkladné procesy, které v potravinách probíhají působením  baktérií a kvasinek. Potraviny správně uložené v chladu si  delší dobu podržují dobrý vzhled , barvu, chuť i vůni. Pro  většinu druhů tohoto zboží jsou výhodné skladovací teploty  v rozmezí hodnot od +1°C do +10°C.

 Nejvhodnější podmínky k udržení teplot vhodných pro uskladnění uvedených druhů zboží vytváří technicky dokonalé  chladicí zařízení, které zaručuje stálou teplotu bez výkyvů,  bez změn vlhkosti vzduchu a bez jiných rušivých vlivů.

 Ve velkoobchodních skladech jsou různé druhy chladicích  zařízení, které lze podle umístění a způsobu použití rozdělit  do dvou skupin:

a)       chlazené sklady, chladírenské boxy a chladírenské pulty,  v nichž se teplota pohybuje od +1°C do +10°C,

b)       mrazicí boxy a mrazící konzervátory, v nichž se teplota  pohybuje od -15°C do -18°C. V poslední době se ve velkoobchodních skladech stále více využívá mrazicích boxů, ve kterých se pohybuje teplota až do -40°C.

 Rampy

 Rampy představují plošinu na úrovni plochy skladu  zvýšenou proti úrovni okolního terénu tak, aby ložná plocha  dopravního prostředků byla zhruba na úrovni podlahy skladu.

 V ČR se budují sklady ve zvýšené úrovni nad okolním terénem nebo se využívá nerovnosti terénu tak, aby železniční  rampa měla požadovanou výši 1 200 mm a rampa pro nákladní automobily výšku 1 100 - 1 300 mm.

Výška rampy pro nákladní automobily se přizpůsobuje předpokládaným typům automobilů,  které se budou ve skladu používat. V každém případě se doporučuje zabudovat do rampy vyrovnávací můstky. Pro lehčí auta  je vhodná výška rampy 1 100 mm, pro těžká auta a zejména návěsy výška alespoň 1 300 mm. Rozdílu ve výškách rampy se dosahuje odstupňovanou výškou dvora v prostoru nájezdu u rampy.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář