Jdi na obsah Jdi na menu
 


25a 26 . hodina Písemný styk s úřady

4. 8. 2009

25a 26 . hodina Písemný styk s úřady /živnostenský, finanční, městský, sociální, okresní úřad, pojišťovna atd/

 

Dopisy občanů organizacím - Každý občan potřebuje písemně komunikovat s úřadem (např. žádost o stavební povolení, žádost o slevu na daních, stížnost) nebo podnikatelským subjektem (např. objednávka zboží, žádost o místo, přihláška).

Formální úprava

čistý list formát A4

adresa odesilatele

v levém horním rohu, uvádí se včetně PSČ (mezi PSČ a městem se vynechává 1 úhoz)

3x – 4x zařádkovat

adresa příjemce - uvádí se včetně PSČ

1x – 2x zařádkovat

místo a datum vyhotovení - píše se vpravo, měsíc se vypisuje slovy, místo a datum se neoddělují čárkou

1x – 2x zařádkovat

heslovitý obsah dopisu - zvýraznit – podtržením, tučným tiskem

2x zařádkovat

text dopisu - člení se do odstavců, mezi odstavci se vynechává 1 prázdný řádek,

všechny odstavce začínají od levé svislice (tzv. bloková úprava), psací stroje: u pravého okraje je nutné dbát na to, aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi délkou řádků (max.5 úhozů) a za sebou nenásledovalo mnoho řádků, které končí rozdělovacím znaménkem

u žádostí se zpravidla nepoužívá oslovení a dopis se nezakončuje pozdravem. Vyjadřuje se naděje na brzké (včasné, kladné) vyřízení žádosti.

zařádkovat, aby vzniklo místo pro podpis

podpis - podpis se umisťuje k levému okraji, podpis je vždy vlastnoruční – nejdříve se uvádí křestní jméno a příjmení, pod vlastnoruční podpis se neuvádí strojem jméno, příjmení a adresa

2x – 4x zařádkovat

Přílohy - přílohy se vyjmenují, vyjmenovat a zvýraznit každou zvlášť např.

Výpis z katastru nemovitostí

Nákres studny

Snímek z pozemkové mapy

vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy, jednotlivé body výčtu začínají velkým písmenem, na konci se nedělá žádná interpunkce

Přílohy

Výpis z katastru nemovitostí

Nákres studny

Snímek z pozemkové mapy

 

26. hodina praktické procvičování sestavování dopisů občanů organizacím

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 4. kontrolní písemné práci

                        vypracování žádosti libovolnému úřadu

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář