Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. hodina Písemnosti právního charakteru

4. 8. 2009

24. hodina Písemnosti právního charakteru /dl.úpis, prokura, smlouva o půjčce apod./

DLUŽNÍ  ÚPIS :

V této písemnosti potvrzuje dlužník věřiteli, že obdržel určitou částku jako půjčku. Základní náležitosti dlužního úpisu :

a)      označení, že jde o dlužní úpis

b)      jméno, příjmení, adresu věřitele

c)      částka půjčky (číslicemi i slovy)

d)      doba splácení nebo lhůta vyrovnání

e)      úhrada jednorázově nebo ve splátkách

f)        místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)

g)      podpis a adresa dlužníka

ZÁRUČNÍ  PROHLAŠENÍ :

Někdy může věřitel vázat poskytnutí půjčky na záruku další osoby. Ručitel pak musí své prohlášení napsat buď na stejný list papíru, na čemž je napsán dlužní úpis, anebo je vypracovat jako samostatnou listinu.

POTVRZENKA (STVRZENKA, KVITANCE)
Tímto dokladem potvrzujeme např. splnění závazku dlužníka vůči věřiteli, přijetí věci.

Náležitosti

označení, že jde o potvrzenku

jasné vyjádření o převzetí částky peněz (číslem i slovy nebo přesný popis přijaté věci)

účel platby nebo převzetí věci

jméno a bydliště platícího nebo předávajícího

místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)

podpis a adresa příjemce

 

STVRZENKA

Potvrzuji svým podpisem, že jsem dnešního dne převzala částku Kč 10.000,--, slovy

Desettisíc korun českých, které jsem bezúročně zapůjčila svému bratrovi Romanu Krátkému,

r. č. 801130/1321, bytem Dubská 652, Kladno.

Mladá Boleslav 5. října 2005

(vlastnoruční podpis A. Charvátové)

Anežka Charvátová

r. č. 755721/1987

Na Karmeli 101

Mladá Boleslav

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ………… dne …………

 
Uznání dluhu

 

Níže podepsaný dlužník ……………… uznává svůj dluh vůči věřiteli ……………… co do důvodu a výše. Dluh vznikl z titulu smlouvy o půjčce ze dne ………… , a to ve výši …… Kč.

 

  

Podpis:      ………………

 

                    (dlužník)

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 4. kontrolní písemné práci

                        vypracování dlužního úpisu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář