Jdi na obsah Jdi na menu
 


32.a 33.hodina Druhy pojištění, pojistné smlouvy

4. 8. 2009

32.a 33.hodina Druhy pojištění, pojistné smlouvy, písemnosti spojené s kontrolou prodejny

 

Pojištění průmyslu, podnikatelů

Mezi pojistné produkty v této oblasti patří:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - zabezpečuje pojištěnému subjektu, že za něho pojišťovna uhradí případné škody způsobené jinému v souvislosti s jeho činností a aktivitou.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu - poskytuje pojistnou ochranu pro případy odcizení, k němuž došlo krádeží, úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci formou vandalismu.

Pojištění profesní odpovědnosti - pomáhá řešit případné následky profesního omylu s následkem škody na životě, zdraví nebo věci. Je určen například pro projektanty, advokáty, notáře, daňové poradce, lékaře a provozovatele zdravotnických zařízení.

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku - je účinným nástrojem pro ochranu podnikatelských aktivit, pro případy finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu firmy.

Pojištění strojů - doporučujeme proti riziku případů odcizení, náhlého poškození nebo zničení strojního zařízení a vybavení.

Různé druhy živelních pojištění.  Pojištění proti živelným pohromám

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Jak sám název napovídá, jde o produkt umožňující chránit se před případnými následky porušení pracovních povinností nebo nesprávné manipulace se svěřenými pracovními nástroji.

Pojistné smlouvy se uzavírají s vybranou pojišťovací společností a podle druhu pojištění je třeba doložit potřebnou dokumentaci k uzavření pojišťovací smlouvy a splnit daná kritéria bezpečného uzavírání prodejen z hlediska krádeží, požárů a podobně.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář