Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. hodina Zvláštní úpravy a obsah obchodního dopisu

4. 8. 2009

13. hodina  Zvláštní úpravy a obsah obchodního dopisu

Parafování

Jestliže dopis koncipoval někdo jiný než ten, kdo jej podepíše, předloží se mu před podepsáním ke kontrole a k parafování. Dopisy se předkládají k parafování také právníkovi, překladateli apod. Parafují se (na levém dolním okraji) jen neodesílané kopie.

Přílohy

Upozornění na přílohy, které se k dopisu přikládají, se uvádí od levé svislice. Pod posledním řáádkem textu se vynechává meziodstavcová mezera 24 - 48 b.
Posledním řádkem textu se rozumí vždy podpis, takže přílohy uvádíme až pod podpisem.

Přílohy se mohou

uvést počtem (jsou-li vyjmenovány v textu) a lze je zvýraznit,

vyjmenovat (při malém počtu) a každou přílohu zvýraznit,

vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy; jednotlivé přílohy se již nezvýrazňují. Za nadpisem Přílohy není žádné členicí (interpunkční) znaménko.

Pokud se přílohy zvýrazňují, pak stejným způsobem jako "věc".

Rozdělovník

Upozornění, že kopie dopisu byla zaslána někomu jinému na vědomí, se poznamená dole od levé svislice.
Nadpis Na vědomí, Rozdělovník nebo Kopie se zvýrazňuje stejným způsobem jako "věc", nepíše se za ním žádné členící znaménko.
Mezi posledním řádkem textu (podpisem nebo event. přílohami) se vynechává meziodstavcová mezera 24 b. Výčet adresátů se píše pod nadpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 2. kontrolní písemné práci

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář