Jdi na obsah Jdi na menu
 


11.hodina Zásady stylizace obchodního dopisu

4. 8. 2009

11.hodina  Zásady stylizace obchodního dopisu

Datum

V odvolacích údajích obchodních dopisů se den a měsíc vyjadřují dvoumístně arabskými číslicemi, a to sestupně. Mezi jednotlivé údaje se klade spojovník. Podle novelizované normy se připouští psát datum také vzestupně, den a měsíc dvoumístně, údaje oddělovat tečkami bez mezer.

Vzestupný způsob psaní kalendářních dat vznikl zřejmě z důvodu nedostatku místa v některých rubrikách formulářů, které často vyplňujeme. Druhým důvodem je nejspíš snaha vyhovět německým a rakouským normám, ačkoliv je tento způsob v rozporu s Pravidly českého pravopisu, podle kterých za tečkou vždy následuje mezera.

Věc

Pod posledním odvolacím údajem se po vynechání dvou řádků napíše heslovité vyjádření obsahu dopisu (věc). Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazní se podtržením nebo tučným tiskem. Místo vynechání řádků se před vyjádřením věci používá meziodstavcová mezera 24 b. (Formát - Odstavec - Mezery - Před:)

Oslovení

Mezi heslovitým vyjádřením věci a oslovením se nastavuje meziodstavcová mezera 24 b. Oslovení začíná vždy od levé svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se nastavuje meziodstavcová mezera 12 b.

Oslovení náleží do každého dopisu. Úřad, firma, instituce se oslovuje např. takto (vypsáno z normy ČSN 01 6910):

Vážení, Vážení zákazníci, Vážení klienti, Vážená paní, Vážený pane, Vážení obchodní přátelé, Vážení partneři, Vážení obchodní partneři ...

Text dopisu

Pravopis obchodních dopisůdopisů vůbec upravují Pravidla českého pravopisu.

Důležitá je stránka stylistická. Je nezbytné vyjadřovat obsah obchodního dopisu vždy s maximální přesností, jasně, srozumitelně a úplně.

Stať dopisu se formuluje výhradně v množném čísle. Jednotné číslo se používá pouze v případě, že pisatelem je majitel firmy.

Řádkování

Pro obchodní a úřední dopisy se používá jednoduché řádkování. U osobních dopisů se pouřívá řádkování 1,5.

Domácí úkol: opakování učiva ke 2. kontrolní písemné práci

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář