Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. hodina Zvláštní úpravy a obsah obchodního dopisu.

4. 8. 2009

12. hodina  Zvláštní úpravy a obsah obchodního dopisu

Odstavce - Podle obsahu se text člení do odstavců. Mezi odstavci se vynechává jeden řádek.

Okraje - Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý okraj stejně široký, zpravidla 25 mm. Na dopisních papírech s předtištěnými odvolacími údaji je vzdálenost předtisku od levého okraje papíru 20 mm.

Zvýrazňování textu - Důležité části textu lze zvýraznit:

  • umístěním na samostatný řádek
  • změnou řezu písma (tučný tisk, kurzíva)
  • podtržením
  • změnou velikosti písma
  • změnou druhu (fontu) písma
  • psaním verzálkami (velkými písmeny)
  • vložením do uvozovek
  • proložením

Různé způsoby zvýraznění je možno kombinovat. V obchodním dopise by neměly být více než dva druhy zvýraznění.

Pozdrav - Pozdrav se považuje za další odstavec. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavce. Závěrečný pozdrav může být součástí poslední věty nebo souvětí.

Razítko - Jestliže se použije razítko firmy, úřadu nebo instituce, otiskne se nad vlastnoruční podpis tak, aby jej nepřekrývalo. Kulatá razítka se otiskují doprostřed pod textový sloupec.

Podpis - Při použití blokové úpravy (odstavce začínají od levé svislice) se podpis umísťuje rovněž od levé svislice. Jestliže se nové odstavce odrážejí, umísťuje se podpis zpravidla na střed pravé poloviny dopisního papíru. Mezi textem a podpisem je meziodstavcová mezera minimálně 36 b. Použijeme-li razítko, je třeba mezeru přiměřeně zvětšit.

Pod prostorem pro vlastnoruční podpisy odpovědných pracovníků se vypisuje jejich titul, jméno (nezkráceně), příjmení (neproloženě). Vždy se uvádí napřed jméno a pak příjmení.

Jsou-li na písemnosti dva podpisy, vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší, vpravo pracovník funkčně nižší. Jestliže je na písemnosti více podpisů, umísťují se po dvojicích tři až čtyři řádky pod sebou. Jestliže jsou pracovníci funkčně na stejné úrovni, následují podpisy za sebou v abecedním pořadí. Pokud písemnost podepisují dvě organizace, vpravo je podpis té, která dopis vyhotovila.

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 2. kontrolní písemné práci

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář